Raporti financiar për vitin 2019 Raporti financiar vjetor-2019Download Raporti financiar për vitin ...