D performance

Audiodokumentari : D performance

D-performance vjen si ide e koncept artistik inovativ nga “Varg e Vi”, mbi trashëgiminë kulturore dhe jetën sociale në Kamenicë. Me dëgjuese wireless, audienca niset nga amfiteatri i Shtëpisë së Kulturës “Isa Kastrati” dhe vazhdon ecjen majtas nëpër sheshin e ri “Skënderbeu”, duke parë 5 instalime artistike me motive nga Dardana, e për të përfunduar në një koktej tek “The Sun Bar”. Në Kosovë, kur jeni rritur me ndryshime të mëdha brenda një periudhe të shkurtër, por edhe pavarësisht kësaj, lindin shumë mëdyshje. As kështu, as ashtu. Kamenicë, Dardanë, Dardana. Me D, me K. Por mbi të gjitha, qyteza ka lumë, kala, histori e njerëz të urtë.

(English below)

D-performance comes as an innovative artistic idea and concept from “Varg e Vi” on cultural heritage and social life in Kamenica. With wireless headphones, the audience starts from the amphitheater of the House of Culture “Isa Kastrati” and continues walking left
through the new square “Skëndërbeu” seeing 5 artistic installations with Dardana motives, ending with a cocktail at “The Sun Bar”.
In Kosovo, growing up with big changes in a short period of time, but despite this, many doubts arise. Neither so, nor so. Kamenicë, Dardanë, Dardana. With a D, with a K.
But above all, the town has a river, a castle, history and wise people


Projekti nga : Varg e Vi – 2021, Kamenicë
Autori i dokumentarit:  Avni Rudaku
Kompozimi muzikor:   Valdrin Halimi
Dizajni dhe fotografitë:
Migjen Fazliu
Instalimet artistike:  Din Azizi
Koncepti, ideja dhe narracioni: Avni Shkodra

2021, Kamenicë