OOH URBAN VIDEO ART FESTIVAL

OOH URBAN VIDEO ART FESTIVAL

Every evening from 20:00 till 24:00h
The video’s will be projected in public spaces, throughout the city Gjilan, Kosovo:
City Park (centre), Garden in front of Library of the City, Square in front of Hotel Kristal.

Çdo natë nga ora 20.00 deri në ora 24.00h Video-artet do të shfaqen në hapësirat publike të qytetit të Gjilanit – Kosovë:
Parku i qytetit, Biblioteka e Qytetit, Hapësira Përballë Hotelit Kristal.

në gjuhën shqipe më poshtë

OOH  I  Urban video art festival

> ORGANIZED BY VARG E VI CONTEMPORARY ART CENTER
> CURATED BY MAUREEN BACHAUS

Eight international video artists will be presented during two months.
One week / one artist, followed by an artist talk.

SELECTED ARTISTS:

03-09 JUNE > SAM CHRISTIE (UNITED KINGDOM)
3 JUNE > ARTIST TALK

10-16 JUNE > EWA GÓRZNA (POLAND / FINLAND) SUNDAY
16 JUNE > ARTIST TALK

17-23 JUNE > SIMONE HOOYMANS (NETHERLANDS/NORWAY)
SUNDAY 23 JUNE > ARTIST TALK

24-30 JUNE > GILI AVISSAR (ISRAEL)
SUNDAY 30 JUNE > ARTIST TALK

01-07 JULY > ULF LUNDIN (SWEDEN)
SUNDAY 07 JULY > ARTIST TALK

08-14 JULY > CAIT DAVIS (USA)
SUNDAY 14 JULY > ARTIST TALK

15-21 JULY > DAVID ALRÆK (NORWAY)
SUNDAY 21 JULY > ARTIST TALK

22-28 JULY > MISCHA BADASYAN (RUSSIA/GERMANY)
SUNDAY 28 JULY > ARTIST TALK


OOH  I  Urban video art festival

> ORGANIZATORË: QENDRA PËR ART BASHKËKOHORË  VARG E VI
> KURATORE: MAUREEN BACHAUS

Tetë video-artistë ndërkombëtarë do të prezantohen përgjatë dy muajve, ku për çdo javë do të jetë prezantimi i veprave të një video-artisti dhe zhvillimi i bashkëbisedimit me të. Video-artet do të shfaqen në hapësirat publike të qytetit të Gjilanit – Kosovë.

ARTISTËT E PËRZGJEDHUR JANË:

03-09 JUNE > SAM CHRISTIE (UNITED KINGDOM)
3 JUNE > ARTIST TALK

10-16 JUNE > EWA GÓRZNA (POLAND / FINLAND) SUNDAY
16 JUNE > ARTIST TALK

17-23 JUNE > SIMONE HOOYMANS (NETHERLANDS/NORWAY)
SUNDAY 23 JUNE > ARTIST TALK

24-30 JUNE > GILI AVISSAR (ISRAEL)
SUNDAY 30 JUNE > ARTIST TALK

01-07 JULY > ULF LUNDIN (SWEDEN)
SUNDAY 07 JULY > ARTIST TALK

08-14 JULY > CAIT DAVIS (USA)
SUNDAY 14 JULY > ARTIST TALK

15-21 JULY > DAVID ALRÆK (NORWAY)
SUNDAY 21 JULY > ARTIST TALK

22-28 JULY > MISCHA BADASYAN (RUSSIA/GERMANY)
SUNDAY 28 JULY > ARTIST TALK